Chuť pravé kávy.

Nevaříme, macerujeme.

relax, sport, práce, na cesty

o nápoji

Nealkoholický nápoj z kávy a vody. Vhodný k běžnému použití i, při sportu, náročném dni, nočním pracovním režimu. Vzhledem ke své chuťové plnosti potěší i milovníky kávy a labužníky. Nápoj lze dochutit ledem, mlékem, cukrem, alkoholem, podle toho jaká příležitost potřebu kávy vyvolala. Doporučujeme použití jak v domácnostech, tak v restauracích, barech, kavárnách.

na zdraví

Coffeec je káva upravena za studena macerací (zalita studenou vodou, a to víc než dvanáct hodin). Díky dlouhodobé šetrné maceraci má intenzivní dlouhotrvající povzbuzující účinek, nezatěžuje organismus po požití, podporuje trávení, povzbuzuje činnost kardiovaskulárního systému, a to i při diabetických potížích. Cold Brew Coffee je způsob přípravy kávy, který patří v současné době mezi nejšetrnější úpravy.

dát si kávu

relax

Vychutnejte si jinou chuť kávy!Jemná hořkost, vzdálená neútočná kyselost… Poznáváte i neznámé chutě, relaxujete…

sport

Povzbuzení výkonu! Nastartování organismu! Udržení aktivity! Žádné nepříjemné vedlejší účinky. Prostě vás kromě jiného nebolí a netlačí žaludek.

práce

Potřebujete soustředění při dlouhé práci doma, jste unaveni na noční směně, ztrácíte chuť pracovat a nedaří se vám nastartovat! Postupným popíjením se udržíte v kondici i při dlouhodobé zátěži.

na cesty

Už jste zkusili vše, abyste byli pozorní, a třeba se i zbavili únavy! Trpí žaludek, špatně se tráví, únava je ale stále přítomná. Přitom stačí několik doušků. Potom, postupně po každém napití, znovu a znovu, jedete na svůj motor.

soft

jemná chuť

330 ml

Jemné chuti, mírně hořký, chuť podkreslená lehkou aciditou

Složení: voda, káva 100% arabika podle receptury coffeefriends.cz

Obsahuje kofein. Pasterováno.   

Výživové údaje na 100ml: energetická hodnota 17kJ, tuky  <0,05g, sacharidy 0,7g, cukry 0,3g, bílkoviny 0,3g, sůl  <0,05g.

dark

do hořka

330 ml

Výraznější hořkost, jemná trpkost, chuťová plnost

Složení: voda, káva 100% arabika podle receptury coffeefriends.cz

Obsahuje kofein. Pasterováno.   

Výživové údaje na 100ml: energetická hodnota 17kJ, tuky  <0,05g, sacharidy 0,7g, cukry 0,3g, bílkoviny 0,3g, sůl  <0,05g.

objednat si

kontakty

RADIM MRÁZEK

marketing

TEL.:

+420 775 268 761

EMAIL:

mrazekr@gmail.com

bc. david mikulenka

obchodní odd.

TEL.:

+420 731 207 212

EMAIL:

mikulenka.david@gmail.com

správa objednávek, fakturační odd.

coffeec.faktura@gmail.com

www.coffeefriends.cz

www.coffeec.cz

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“)

BC. DAVID MIKULENKA
se sídlem: Poznaňská 442/19, Praha 8,18100,
IČ:06283888 
kontaktní údaje: mail coffeec.faktura@gmail.com
telefon: +420 731 207 212
web: www.coffeefriends.cz, www.coffeec.cz
(dále jen „prodávající“)
 

 

 
 

 
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou
podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní
umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese
shop.gingerrr.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech
souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze
své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém
obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží.
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat,
nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez
registrace.
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží,
způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou
platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém
formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu
potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při
objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za
uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky
prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou
adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající
kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou
kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření
smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh
kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením
kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může
zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí
objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na
telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních
podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání,
není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně
chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické
potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.
Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle
kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou
adresu prodávajícího.
 

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického
účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat
zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese
odpovědnost za případné zneužití coffeec.faktura@gmail.com
zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím
osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení třetích osob.
 

V.

Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní
smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
o bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, vedený u
Reifeisenbank 142398500/5500
o v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně
zásilek.……

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet
prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
o na adresu určenou kupujícím objednávce
o prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující
určil,
o osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V
případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
15. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost
jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
o ode dne převzetí zboží,
o ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
o ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy
pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím
výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že
v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít
během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po
uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
o o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo
pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo
po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
o v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající
potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží
do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným
způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel
zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje
kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí
ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny
peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě
smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným
kupujícím.
 

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal
o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
jimi prováděné,
o se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo
ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
o zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
vzorku nebo předlohy,
o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží
nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po
kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou
za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li
kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění
práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže
kupující vadné zboží užívat.
3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u
použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží
věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
4. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat
o výměnu za nové zboží,
o přiměřenou slevu z kupní ceny,
o odstoupení od smlouvy.
5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
o pokud má zboží podstatnou vadu,
o pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo
vad po,
o při větším počtu vad zboží.

6. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to,
jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na
odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké
právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen
tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má
práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
9. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může
kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
10. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
11. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané
zboží zlevněno.
12. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této
lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od
kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného
plnění) prodávajícímu.
14. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.
16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho
měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí
přiznat.
17. Volbu způsobu reklamace má kupující.

18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje
kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 

IX.
Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede,
jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá
prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající
jiným způsobwww.gingerrr.czem než za účelem plnění ze smlouvy
používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní
sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně
odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo
souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním
dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.
E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od
uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách
ochrany osobních údajů.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská
práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných
známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je
zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo
jejich část bez souhlasu prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v
rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového
obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho

provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020

Podmínky ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a
dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Obchodních

podmínkách, v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„GDPR”) je Bc. David Mikulenka, sídlem Poznaňská 1442/19, Praha
8,18100, IČ:06283888 ,(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Poznaňská 442/19, Praha 8,181 00
email: coffeec.faktura@gmail.com
telefon: +420 731 207 212

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je
fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem
na určitý identifikátor, například jméno, adresa, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
o jméno a příjmení
o adresa bydliště
o adresa elektronické pošty (e-mail)
o telefonní číslo
o IČ a DIČ (pokud jej uvedete)
o IP adresy zařízení, z nichž proběhl přístup na naše webové stránky
2. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní
údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
3. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné
pro plnění smlouvy.
 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 oprávněný zájem správce na ochranu serverů před útoky a uživatelských
účtů před zneužitím a poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR,
 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo
k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány
osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a
adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 ochrana serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 GDPR.
4. E-maily, které Vám správce zasílá, nepovažuje správce ani Vy za
nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a
zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních
vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), pro případ vzniku
sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a Vámi.
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje
vymaže.
 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy
(například dopravní společnost, platební brána),
 zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu,
 zajišťující marketingové služby.
2. Při poskytování služeb správci pomáhají následující zpracovatelé, jejichž
provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů,
přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich
vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim správce
může předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:
 Společnost poskytující online marketing D and T Agency, s.r.o.
 Společnosti Forpsi Internet
CZ,a.s.(https://www.forpsi.com/ForpsiCZ/media/Forpsi/Documents/tc-
files/SSL_Zasady_zpracovani_os_udaju_Internet_CZ.PDF) pro
ukládání dat z webové aplikace politika bezpečnosti informací.
Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

 

VI.

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR.
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
Výše zmíněná práva můžete uplatnit nejrychleji na mailu 
coffeec.faktura@gmail.com
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu
osobních údajů.
3. Z emailové rozesílky máte možnost se jednoduše odhlásit kliknutím na
odhlašovací odkaz v patičce každého námi rozesílaného marketingového
emailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste
obdrželi (např. informování o změně v Obchodních podmínkách nebo
Zásadách ochrany osobních údajů, změna našich kontaktních údajů
apod.).

 
VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační
opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě, zejména umístěním databáze u
společnosti Forpsi Internet CZ, a.s. splňující úroveň zabezpečení dle
certifikátu ISO/IEC 27001.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby.
4. V případě, že se správce dozví o bezpečnostním riziku spojeným s
osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorní.
5. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení
ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
6. Potvrzujete správci, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že
se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl/a údaje, jejichž

užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy správce vyrozumějte o
změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a
úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to
správce požádá, vždy poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a
že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám
zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste
správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.